Sídlo

BE BROWN LONDON
Malohontská 2594
97901 Rimavská Sobota
Slovakia

IČO: 50371941
DIČ: 2120295353
IČ DPH: SK2120295353

Zavolajte nám: +421 915 115 755

info

V prípade potreby
o všeobecné informácie,
nás kontaktuje prosím na

info@bebrown.sk

služby a servis

V prípade záujmu
o služby a servis,
nás kontaktuje prosím na

service@bebrown.sk

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.

Č. účtu: 294 002 4271/1100

Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 1100 0000 0029 4002 4271

SWIFT: TATRSKBXOstatné kontakty

V prípade potreby
informácií o faktúrach,
nás kontaktuje prosím na

office@bebrown.sk